Srirangam Dr.Venkatanagarajan (Vocal) – Mudhra's 27th Fine Arts Festival

Artists Srirangam Dr.Venkatanagarajan – Vocal Mantha Sriramya – Violin R.Rohit – Mridangam N.Rajaraman – Ghatam Ocassion Mudhra’s 27th Fine Arts